Nyugdíjas munka: 2017. Június 13-án a parlament elfogadta a közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvényt, amely július elsején lépett hatályba, és innentől megalakulhattak a szervezetek, melyek elsődleges célja az öregségi nyugdíjban részesülők foglalkoztatásának megkönnyítése.
Az említett szövetkezetek az idősek gazdasági és szociális helyzetén szeretnének segíteni.

 

Kiválasztás: Ebben a folyamatban szövetkezetünk eldönti, hogy a posztra pályázó alkalmas-e az előzetes kritériumok alapján a megjelölt feladatra.

 

Önéletrajz, Curriculum Vitae, CV: Személyi adatainkat, ismereteinket és tudásunkat, tapasztalatunkat és korábbi munkáinkat magába foglaló dokumentum, melyet az adott pozícióra történő jelentkezéskor – szükség esetén – a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek eljuttat a dolgozni kívánó fél.

 

Referencia: Olyan dokumentum, amelyben röviden jellemzik az elvégzett munkát, a hozzáállást és a teljesítményt.

 

Interjú: A kiválasztás egyik eleme, melyben felmérik a munkára jelentkező pozíció utáni érdeklődését, ambícióit, személyiségét.

 

Járulékmentesség : A szövetkezetben tagként munkát végző nyugdíjasokat és az ő foglalkoztatásuk után a nyugdíjas szövetkezetet nem terheli járulékfizetési kötelezettség.

 

Nyugdíjas szövetkezeti tagság : Taggá válni a szövetkezetbe való belépéssel lehet. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetbe való belépést, kilépést és kizárást a Szövetkezeti törvény és a szövetkezet alapszabálya határozza meg. A legtöbb szövetkezetben a részjegy vásárlásán és a nyugdíjra jogosító igazoló dokumentum fennállásán kívül a belépésnek nincs más feltétele. Nem utasítható el annak felvétele, aki e feltételeknek megfelel. Minden szövetkezeti tagnak azonos a tulajdoni hányada. A részjegy ezt a tulajdonjogot testesíti meg, és jogosít a tagi jogok gyakorlására. A tag saját elhatározásból bármikor kiléphet, ekkor a szövetkezet visszavásárolja a részjegyet.

 

Szövetkezeti munkavállalás: A közérdekű nyugdíjas szövetkezeti munkavégzéshez szükséges, hogy a munkavállaló egyidejűleg legyen nyugdíjas és a szövetkezet tagja. Ezen kívül az említett szövetkezet a tagjával tagsági megállapodást köt.